Spreekuur – Gezondheidscentrum De Meridiaan – IJSSELSTEIN UT
Header afbeelding
Gezondheidscentrum De Meridiaan
Tiranastraat 7 3404 CJ
IJSSELSTEIN UT

Spreekuur

Telefonisch Consult

Indien u telefonisch overleg wenst met uw huisarts, kunt u hiervoor een afspraak maken via de assistente tussen 8.00 en 12.00 uur. Uw dokter streeft er naar u vervolgens tussen 12.30 en 14.30 uur terug te bellen. De assistentes kunnen echter op veel vragen ook antwoorden en overleggen met de arts. Alle antwoorden van de assistentes worden door de artsen beoordeeld.

Huisbezoeken

Als u te ziek bent om naar het spreekuur te komen, overlegt u dan met de dokters-assistente (en eventueel de dokter) over het aanvragen van een ‘visite’. Ook hiervoor belt u tussen 8.00 en 12.00 uur. Hierna worden uitsluitend nog afspraken gemaakt in geval van (ernstige) spoed.

Verpleegkundig spreekuur

Onze doktersassistentes doen ook zelfstandig spreekuur. Voor de volgende zaken kunt u een afspraak maken op het verpleegkundig spreekuur:

  • wratten aanstippen
  • oren uitspuiten
  • bloeddruk controle
  • hechtingen verwijderen
  • verbanden verwisselen
  • tapen
  • toedienen injecties/vaccinaties
  • uitstrijkjes van de baarmoedermond

Op indicatie van uw huisarts kunt u bij hen ook terecht voor longfunctie- en gehoorsfunctie- onderzoek.

Astma/COPD- en Diabetes-spreekuur

Op verwijzing van uw huisarts kunt u voor de controle’s van astma en suikerziekte terecht bij de doktersassistente en/of de praktijkverpleegkundige. Behalve controle van de longfunctie respectievelijk de suiker en bloeddruk, wordt u door hen begeleid bij allerhande problemen die deze ziekten met zich mee brengen. Denkt u bijvoorbeeld aan medicijngebruik, spuittechniek en hoe te handelen bij benauwdheid of afwijkende suikerwaarden.