Algemene informatie – Gezondheidscentrum De Meridiaan – IJSSELSTEIN UT
Header afbeelding
Gezondheidscentrum De Meridiaan
Tiranastraat 7 3404 CJ
IJSSELSTEIN UT

Algemene informatie

Spreekuur en Telefonisch Consult

Indien u advies wilt van de huisarts, kunt u hiervoor een afspraak maken via de assistente tussen 8.00 en 12.00 uur. De assistentes kunnen echter op veel vragen ook antwoorden en overleggen zo nodig met de arts. Alle antwoorden van de assistentes worden door de artsen beoordeeld. De assistentes zullen adviezen geven die overeenkomen met www.thuisarts.nl. Zelf kunt u ook de adviezen opzoeken en kijken wanneer het goed is de huisarts te raadplegen. Op onze overleg momenten tussen 10:00 en 10:30 en tussen 12:30 en 13:30 zijn we voor spoed en intercollegiaal overleg bereikbaar.

Huisbezoeken

Als u te ziek bent om naar het spreekuur te komen, overlegt u dan met de assistente (en eventueel de dokter) over het aanvragen van een ‘visite’. Ook hiervoor belt u tussen 8.00 en 12.00 uur. De assistente zal (eventueel samen met de arts) kijken wanneer de visite gereden kan worden en welke dokter hiervoor langs komt. Na 12:00 worden alleen nog “spoed” visites voor dezelfde dag ingepland. Dit wordt altijd eerst met de arts overlegd.

Verpleegkundig spreekuur

Onze doktersassistentes doen ook zelfstandig spreekuur. Voor de volgende zaken kunt u een afspraak maken op het verpleegkundig spreekuur:

   • wratten aanstippen
   • oren uitspuiten
   • bloeddruk controle
   • hechtingen verwijderen
   • verbanden verwisselen
   • toedienen injecties/vaccinaties
   • uitstrijkjes van de baarmoedermond (bevolkingsonderzoek heeft tegenwoordig ook mogelijkheid voor zelfonderzoek)

Op indicatie van uw huisarts kunt u ook terecht voor longfunctieonderzoek, het maken van een hartfilmpje, vaatonderzoek van de benen, 24 uurs bloeddrukmeting, 30 minuten bloeddruk meting en bloedprikken.

Astma/COPD- en Diabetes-spreekuur

Op verwijzing van uw huisarts kunt u voor de controle’s van astma, COPD en suikerziekte terecht bij de doktersassistente en/of de praktijkverpleegkundige. Behalve controle van de longfunctie respectievelijk de suiker en bloeddruk, wordt u door hen begeleid bij allerhande problemen die deze ziekten met zich mee brengen. Denkt u bijvoorbeeld aan medicijngebruik, spuittechniek en hoe te handelen bij benauwdheid of afwijkende suikerwaarden.