Veelgestelde vragen – Gezondheidscentrum De Meridiaan – IJSSELSTEIN UT
Header afbeelding
Gezondheidscentrum De Meridiaan
Tiranastraat 7 3404 CJ
IJSSELSTEIN UT

Veelgestelde vragen

1. Hebben de kosten van de huisarts gevolgen voor mijn eigen risico?
De zorg die een huisarts verstrekt, zit in het basispakket. De kosten van hulp door uw huisarts zelf of een assistente komen niet voor rekening van uw no-claim. De kosten voor medicijnen, onderzoek of voor andere voorgeschreven zorg kunnen echter wel van invloed zijn op uw no-claimteruggaaf.

2. Mag ik mijn medisch dossier inzien?
Ja, u hebt recht op inzage in uw dossier. U kunt een afschrift van deze dossiergegevens krijgen, soms tegen een redelijke vergoeding. Het inzagerecht geldt alleen voor uw eigen gegevens en niet voor informatie die te maken heeft met de persoonlijke levenssfeer van een ander. De zorgverlener mag dus geen dossiergegevens verstrekken van bijvoorbeeld uw familieleden.

3. Mag de assistente die ik aan de telefoon krijg mij medisch advies geven?
Ja, de assistente die u aan de telefoon krijgt is speciaal opgeleid, zodat zij uw hulpvraag op een goede manier kan verhelderen. Zij maakt daarbij gebruik van opgestelde werkafspraken. Als het nodig is, overlegt de assistente met de arts. Alle medische adviezen van een assistente worden door de dienstdoende huisarts gecontroleerd. Zelf kunt u adviezen ook opzoeken via www.thuisarts.nl . Op deze site staat uitgebreid wanneer u de assistente/ huisarts moet raadplegen en wat u alvorens eerst zelf zou kunnen doen.

4. Hoe snel kan de dokter bij mij thuis zijn?
In een levensbedreigende situatie is de huisarts (en/of de ambulance binnen 15 min) binnen dertig minuten bij u. Is een visite medisch snel gewenst, maar niet echt spoedeisend, dan komt de huisarts binnen 60 minuten. Als er sprake is van een routinebezoek, dan moet u er rekening mee houden dat de wachttijd op kan lopen tot enkele uren (4-5).

5. Wat is spoed?
Een spoedgeval is een ziekte, aandoening of letsel waarvan een eerste onderzoek of de behandeling niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts.

6. Mijn gegevens staan bij de huisarts in de computer. Is dat wel veilig?
Ja. Uw gegevens worden met zorg bewaard in een geautomatiseerd bestand, waar onbevoegden geen toegang toe hebben. Dit gebeurt in het kader van en volgens de normen van de wet persoonsregistratie. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over u of over uw aandoening verstrekken aan anderen dan uw verwijzend arts.

7. Kan ik een verwijsbrief krijgen van de huisarts?
Meestal is er voorafgaande aan een verwijzing (aanvullend) onderzoek of een uitgebreid vraaggesprek nodig bij uw huisarts. Houdt u er rekening mee dat indien u de assistente vraagt om een verwijzing, zij u kan verzoeken eerst een afspraak bij uw huisarts te maken.

8. Kan de huisarts een verklaring geven voor het annuleren van mijn reis of afwezigheid van school of werk door ziekte of andere klachten?
Nee. Vanuit de beroepsgroep van artsen is er een afspraak gemaakt dat de huisarts in principe geen medische informatie verstrekt aan derden, aangezien deze vertrouwelijk is. De huisarts kan dus geen verklaring geven waarom een bepaalde ziekte of klacht geleid heeft tot annulering of afwezigheid. U kunt wel een uitdraai uit uw eigen medisch dossier krijgen van de objectieve medische gegevens met betrekking tot die klacht. Ook kunnen wij u een formulier meegeven waarop staat dat wij geen verklaringen mogen geven.